Walne zgromadzenie 2024

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Metalurg” za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe SM „Metalurg” za 2023 rok

Sprawozdanie Zarządu SM „Metalurg” za 2023 rok

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia SM „Metalurg” objęte porządkiem obrad

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej S.M. „Metalurg” z posiedzenia odbytego w dniu 20.03.2024

Pełnomocnictwo

Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-S.M.-Metalurg-za-2023-rokPobierz
Sprawozdanie finansowe S.M. Metalurg za 2023 rokPobierz
Sprawozdanie-Zarzadu-S.M.-Metalurg-za-2023-rokPobierz
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia SM Metalurg objęte porządkiem obradPobierz
Protokol-Komisji-Rewizyjnej-Rady-Nadzorczej-z-posiedzenia-odbytego-dnia-20.03.2024-r-1Pobierz
Skip to content