Tel./fax (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 sekretariat@metalurg.com.pl

Walne Zgromadzenie 2020 r.

Walne Zgromadzenie 2019 r.

Walne Zgromadzenie 2018 r.

Walne Zgromadzenie 2017 r.

Protokół z odbytego dnia 21.06.2017 r. Walnego Zgromadzenia SM Metalurg

Uchwały podjęte podczas Walnego Zgromadzenia SM „Metalurg” 21.06.2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Metalurg” z działalności za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe – bilans SM „Metalurg” za 2016 r.

Rachunek zysków i strat SM „Metalurg” za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM „Metalurg” za 2016 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „Metalurg” do sprawozdania finansowego za 2016 r.

Walne Zgromadzenie 2016 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM „Metalurg” podjęte 27.04.2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Metalurg” z działalności za 2015 rok.

Sprawozdanie finansowe – bilans SM „Metalurg” za 2015 rok.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM „Metalurg” za 2015 rok.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „Metalurg” za 2015 rok.

Walne Zgromadzenie 2015 r.

Informacja nt. uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Metalurg” w dniu 16 czerwca 2015r.

Uchwały podjęte przez Walnego Zgromadzenia w dniu 16.06.2015r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 r.