Akty prawne

Kodeks Cywilny

Ustawa o własności lokali

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Prawo budowlane

Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych

Ustawa o Społdzielniach Mieszkaniowych

Prawo Spółdzielcze

Skip to content