Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg

Pogotowie awaryjne

Zgłoszenia oraz awarie po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy Spółdzielni.


W przypadku wystąpienia awarii, wymagającej natychmiastowej interwencji, prosimy dzwonić do:

P.P.U.H. „Wiesław” – nr telefonu 0-501-219-395
lub
Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta Miasta – nr telefonu 262-44-10

Jednocześnie informujemy, iż pod numerami telefonu 32 264-91-28 Straż Miejska przyjmuje przez całą dobę zgłoszenia i podejmuje interwencje w sprawach dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa i dewastacji.