Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg

Druki do pobrania

Pełnomocnictwo udziału w Walnym Zgromadzeniu SM Metalurg

Wniosek dotyczacy uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Starej 12B

Informacja o kandydacie na Delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach

Druk zgłoszenia kandydata na Zjazd Delegatów RZRSM w Katowicach

Oświadczenie kandydata na Delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach

Informacja o kandydacie na Członka Rady Nadzorczej

Karta zgłoszenia Kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Oświadczenie o zamieszkaniu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przysługującym prawie

Pismo o udostępnienie dokumentów członkom Spółdzielni

Wniosek o zawarcie ugody

Wniosek o przeniesienie własności lokalu, do którego Członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Wniosek o przeniesienie własności lokalu, do którego Członkowi Spółdzielni przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

Wniosek o założenie księgi wieczystej

Druk wniosku o przeniesienie własności lokalu - Stara 12B

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

Deklaracja śmieciowa

Wniosek o dostep do aplikacji E-kartoteka

Wypowiedzenie członkostwa w Spółdzielni

Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym z udziałem środków z krajowego Funduszu Mieszkaniowego