Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg

Ważne telefony

999 pogotowie ratunkowe
998 straż pożarna
997 policja
986 straż miejska
112 S.O.S - sieć komórkowa
32 / 295-64-66 pogotowie ciepłownicze
32 / 295-64-66 pogotowie energetyczne
32 / 264-12-19
lub 992
pogotowie gazowe
32 / 262-22-19
lub 994
pogotowie wodno-kanalizacyjne
32 / 262-44-10 całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego