Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg

Kontakt ze Spółdzielnią

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalurg"
ul. Ks. Grzegorza Augustynika 17A
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-001-21-14
Regon: 000917129
KRS: 0000087235

Tel./fax 32/262 27 15 lub 32/262 24 92

Kontakt e-mail: sekretariat@metalurg.com.pl

Godziny pracy biura i Zarządu Spółdzielni:
poniedzialek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00
w środy od 7:00 do 17:00 a w piątki od 7:00 do 13:00

Numer konta bankowego SM "Metalurg"
PKO BP S.A. S-wiec I O/Dąbrowa Górnicza
14 1020 2498 0000 8402 0017 5158


PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 16:00 do 17:00

Członkowie Zarzadu Spółdzielni przyjmują skargi i wnioski w każdą środę miesiąca w godzinach od 12:00 do 16:30