Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg

Informacje o zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalurg"

Spółdzielnia została założona 16 listopada 1981 roku przez grono 40 osób. Rejestracja Spółdzielni przez Sąd Rejonowy w Katowicach nastąpiła 12 grudnia tegoż roku pod nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg”.

Zasoby Spółdzielni są zlokalizowane w centrum miasta Dąbrowy Górniczej przy ulicy Augustynika, Kopernika, Konopnickiej i Starej oraz w dzielnicy Ząbkowice na Osiedlu Robotniczym i w dzielnicy Gołonóg przy ul. Tierieszkowej.

Ilość budynków – 22

Ilość mieszkań – 684

Ilość lokali użytkowych – 20

Ilość garaży – 132

Spółdzielnia kontynuowała proces umacnianie pozycji solidnego i rzetelnego zarządcy nieruchomości.

Spółdzielnia oprócz zarządzania własnymi zasobami mieszkaniowymi, zarządza nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicach Mickiewicza, 11 Listopada oraz Starej.