Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg

Informacje o SM "Metalurg"

Spółdzielnia została założona w 1981 roku. Od początku zajmuje się działalnością inwestycyjną i zarządzaniem nieruchomościami. W ramach działalności gospodarczej Spółdzielnia „Metalurg" zajmuje się również produkcją energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania jednego z osiedli w Dąbrowie Górniczej- Ząbkowicach.

Zasoby Spółdzielni liczą 22 budynki mieszkalne, 20 lokali użytkowych i 132 garaże, które są zlokalizowane na osiedlu przy ulicy Augustynika, w centrum miasta, na Osiedlu Robotniczym w dzielnicy Ząbkowice oraz jeden budynek w dzielnicy Gołonóg , o łącznej powierzchni użytkowej 42 091,62 m2.
Wszystkie budynki posiadają opomiarowane zużycie wody, gazu i ciepła.
Na bieżąco są wykonywane prace remontowe podnoszące estetykę budynków i terenów
Spółdzielni. Działania te realizowane są w oparciu o własne środki finansowe.

Służby Spółdzielni są przygotowane pod względem merytorycznym i organizacyjnym do profesjonalnego zarządzania nieruchomościami.
Spółdzielnia oprócz zarządzania własnymi zasobami mieszkaniowymi, zarządza nieruchomościami 9 wspólnot mieszkaniowych w ramach zawartych umów.

W środowisku spółdzielczym i gospodarczym Spółdzielnia postrzegana jest jako jedna z lepiej funkcjonujących w regionie, czego dowodem są m.in.:
  • Złota odznaka honorowa za zasługi dla województwa śląskiego,
  • Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa w Katowicach za realizację 5 budynków przy ul. Starej,
  • Odznaka Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie „Za Zasługi dla Spółdzielczości".
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg" jest również laureatem:
  • „Konkursu na najlepsze przedsięwzięcia powodujące zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza z instalacji i systemów grzewczych na terenie województwa katowickiego",
  • „Konkursu na najlepiej i najładniej zagospodarowane osiedle w Dąbrowie Górniczej".

Doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami pozwalają Spółdzielni podejmować nowe wyzwania, które wychodzą naprzeciw wymaganiom stawianym przez Członków Spółdzielni i jej Klientów.