Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg

Regulamin kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach będących własnością lub współwłasnością SM "Metalurg"

Regulamin kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach będących własnością lub współwłasnością SM "Metalurg"