Tel./fax (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 sekretariat@metalurg.com.pl

Pogotowie awaryjne

AWARIE

W przypadku wystąpienia awarii, wymagającej natychmiastowej interwencji,
prosimy dzwonić do:

P.P.U.H. „Wiesław”

Telefon: 501-219-395

Pogotowie miejskie

Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta Miasta

Telefon: 32-262-44-10

DEWASTACJE

Jednocześnie informujemy, iż Straż 
Miejska przyjmuje przez całą dobę zgłoszenia i podejmuje interwencje 
w sprawach dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa i dewastacji.

Telefon: 32-264-91-28