Tel./fax (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 sekretariat@metalurg.com.pl

Numery alarmowe

pogotowie ratunkowe

999

straż pożarna

998

>

policja

997

straż miejska

986

S.O.S - sieć komórkowa

112

s

pogotowie ciepłownicze

993

pogotowie energetyczne

991

pogotowie gazowe

 992

pogotowie wodno-kanalizacyjne

 994

Całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego

32 / 295-68-52