Tel./fax (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 sekretariat@metalurg.com.pl

Numery alarmowe

pogotowie ratunkowe

999

straż pożarna

998

>

policja

997

straż miejska

986

S.O.S - sieć komórkowa

112

s

pogotowie ciepłownicze

32 / 295-64-66

pogotowie energetyczne

32 / 295-64-66

pogotowie gazowe

32 / 264-12-19 lub 992

pogotowie wodno-kanalizacyjne

32 / 262-22-19 lub 994

Całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego

32 / 262-44-10