Tel./fax (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 sekretariat@metalurg.com.pl

 

 

 

 

Rada Nadzorcza SM „Metalurg” – kadencja 2017 – 2020

 

Pan mgr inż. Jan Borowski – Przewodniczący

Pan inż. Witold Kundys – Zastępca Przewodniczącego

Pani inż. Elżbieta Kalaga – Sekretarz

Pan mgr inż. Mirosław Janicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pani Jadwiga Cywińska – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Członek Komisji Rewizyjnej

Pan Jan Gaertner – Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Samorządowej Członek Komisji Rewizyjnej