Tel./fax (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 sekretariat@metalurg.com.pl

 

 

 

 

 

 

Rada Nadzorcza SM „Metalurg” – kadencja 2022 – 2025 

 

Pan mgr Alfred Fatyga – Przewodniczący

Pan mgr Rafał Gałązka – Zastępca Przewodniczącego

Pani inż. Elżbieta Kalaga -Sekretarz

Pan Bogdan Surmański –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pan Krzysztof Wojtunik – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi                                                        Członek Komisji Rewizyjnej

Pan inż. Paweł Wilczek –  Członek Komisji Rewizyjnej

Pani inż.Elżbieta Kalaga – Przewodnicząca Komisji Organizacyjno – Samorządowej 

 

 

Plan pracy Rady Nadzorczej SM „Metalurg” na II półrocze 2022 roku