Tel./fax (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 sekretariat@metalurg.com.pl

Informacja Zarządu SM „Metalurg” w sprawie wprowadzenia dodatkowych form dezynfekcji w częściach wspólnych nieruchomości

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy

zasobów SM „Metalurg”

 

Zarząd SM „Metalurg” w trosce o Państwa bezpieczeństwo natychmiast zareagował na zagrożenie pandemią COVID – 19 wprowadzając dodatkowe formy dezynfekcji w częściach wspólnych nieruchomości.

Podmiotom gospodarczym świadczącym usługi porządkowe zostały wydane zalecenia, aby przeprowadzana była przy wykonywaniu codziennego pracy dezynfekcja w miejscach wspólnie użytkowanych przez mieszkańców m.in. klamek, poręczy, przycisków domofonowych i skrzynek pocztowych.

Dodatkowe zabiegi czyszczące są prowadzone od 20 marca br. z zastosowaniem specjalistycznych środków, które zakupiła Spółdzielnia i przekazała podmiotom świadczącym usługi porządkowe wraz z instrukcją ich stosowania.

Prowadzone prace w zakresie dezynfekcji części wspólnych odbywać się będą aż do odwołania.

 

W trosce o najmłodszych  zostały zamknięte place zabaw Spółdzielni, a na każdym z nich umieszczono informację o tym, że są nieczynne do odwołania.

W najbliższym okresie zostanie przeprowadzona dodatkowa dezynfekcja placy zabawa ( przed ich otwarciem ), placy gospodarczych oraz strefy wejść do budynków i ławek.

 

Szanowni Mieszkańcy, staramy się aby zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować zagrożenia epidemią, jednak bez Państwa współpracy i dyscypliny nasze wysiłki mogą nie przynieść zamierzonych efektów.

Dlatego gorąco prosimy wszystkich Państwa o zgodną współpracę i rozwagę w tym trudnym czasie.

To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas przez cały czas trwania epidemii zależy zdrowie i życie nasze oraz naszych najbliższych.

 

Zarząd SM „Metalurg”

 

 

 

 

Dąbrowa Górnicza, dn. 21.05.2020r.