Tel./fax (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 sekretariat@metalurg.com.pl

Już 35 lat istnieje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg” i została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w grudniu 1981 roku.

Z tej okazji w dniu 21 grudnia br. w Dąbrowie Górniczej spotkali się inicjatorzy powołania Spółdzielni oraz ludzie, którzy zarządzają nią dziś i angażują się w prace na rzecz jej rozwoju. Wśród gości obecni byli m.in. Ryszard Ryza, były dyrektor pracy Huty Katowice oraz Jerzy Kozakiewicz, organizator Spółdzielni i jej pierwszy prezes.

 

 

Jubileuszowe spotkanie, było okazją do wspomnień, podsumowań i prezentacji planów na przyszłość.

 

Podczas uroczystego spotkania uhonorowani zostali aktywni członkowie spółdzielni oraz zasłużeni pracownicy SM. Listy gratulacyjne od Rady Nadzorczej przekazała jej przewodnicząca Jolanta Kowalik. W imieniu władz samorządowych życzenia oraz gratulacje na ręce Andrzeja Madeja, prezesa SM Metalurg złożył Marcin Bazylak, I zastępca prezydenta miasta.

Prezes Zarządu SM „Metalurg” Andrzej Madej w okolicznościowym wystąpieniu przedstawił najważniejsze zadania, jakie stoją przed Spółdzielnią Mieszkaniową „Metalurg” tj. kontynuacja procesu poprawy gospodarki cieplnej w zasobach i docieplenie części wspólnych budynków, to także dalsze działania związane z nabyciem świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów oraz poprawa estetyki mienia i nieruchomości Spółdzielni.