Tel./fax (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 sekretariat@metalurg.com.pl

Informacja

  Informacja Zarządu S.M. Metalurg w sprawie odpowiedzi na pismo z dnia 5 listopada 2019r. grupy mieszkańców z osiedla przy ul....

Badanie lustracyjne

W III kwartale 2019 roku została przeprowadzona przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach pełna lustracja działalności SM „Metalurg” za lata 2016-2018.   INFORMACJA NT. BADANIA lUSTRACYJNEGO DZIAŁALNOŚCI S.M....