Tel./fax (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 sekretariat@metalurg.com.pl

Informacja

Informacja Zarządu SM „Metalurg” w sprawie odpowiedzi na pismo z dnia 5 listopada 2019 r. grupy mieszkańców z osiedla przy ul. Augustynika Zarząd SM „Metalurg” realizując wniosek grupy mieszkańców z Osiedla przy ul. Augustynika dotyczący zmian w...

Badanie lustracyjne

 INFORMACJA NT. BADANIA LUSTRACYJNEGO DZIAŁALNOŚCI SM „METALURG” W III kwartale 2019 roku została przeprowadzona przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach pełna lustracja działalności SM „Metalurg” za lata 2016...