Tel./fax (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 sekretariat@metalurg.com.pl

Informacja

Informacja Zarządu SM „Metalurg" w sprawie odpowiedzi na pismo z dnia 5 listopada 2019 r. grupy mieszkańców z osiedla przy ul. Augustynika Zarząd SM „Metalurg" realizując wniosek grupy mieszkańców z Osiedla przy ul. Augustynika dotyczący zmian w Regulaminie przyjętym...

Badanie lustracyjne

 INFORMACJA NT. BADANIA LUSTRACYJNEGO DZIAŁALNOŚCI SM "METALURG" W III kwartale 2019 roku została przeprowadzona przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach pełna lustracja działalności SM „Metalurg" za lata 2016 - 2018. O planowanej...

17 czerwca 2019 odbyło się Walne Zgromadzenie SM „Metalurg”

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SM „Metalurg" Zarząd SM „Metalurg" działając na podstawie art. 83 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - tekst jednolity z dnia 24 października 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z póź. zm.) oraz § 17 ust. 1 statutu...

Zapisz się na newsletter i otrzymuj aktualności na e-mail

Aktualności z życia naszej Spółdzielni mogą być wysyłane w formie wiadomości. Jeśli chcesz otrzymywać je bez opóźnienia, przejdz do formularza rejestracyjnego.
Zapisz się!